Výběrové řízení nebytový prostor v domě - U Vysočanského pivovaru 709/11 - Ukončeno!VÝZVA

„NÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU“

Představenstvo LBD Praha 9 vypisuje výběrové řízení na uzavření smlouvy     o nájmu prostoru č. 101 v domě U Vysočanského pivovaru 709/11, Praha 9 – Vysočany.

Jedná se o nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží domu (přízemí) s okny do vnitrobloku domu o celkové výměře 48,54 m2 (prostor 34,34 m2, příslušenství 11,20 m2, sklep 3 m2).

Nebytový prostor je možné užívat pro jakoukoli činnost v souladu s kolaudací provozovny. Předchozím nájemcem byl prostor užíván k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Zpřístupnění nebytového prostoru k prohlídce je možné dohodnout na uvedených kontaktech správy LBD Praha 9.

Nabídky na pronájem zašlete nebo předejte do kanceláře správy LBD Praha 9, Zákostelní 667/3, Praha 9. V nabídce uveďte především účel, k jakému chcete prostor užívat, přiložte kopii živnostenského oprávnění pro zamýšlenou činnost a nabídněte cenu za pronájem v Kč za 1 m2/ rok, kterou jste schopni dodržet.< zpět