Výběrové řízení - nebytový prostor Sokolovská 1165/266 - Ukončeno!VÝZVA

Nájem nebytového prostoru

Představenstvo LBD Praha 9 vypisuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu prostoru určeného k podnikání, v domě Sokolovská 1165/266, Praha 9 – Libeň.

 

Jedná se o nebytový prostor č. 101 o celkové výměře 86,83 m2. Nebytový prostor je situován v přízemí objektu se vstupem z hlavní ulice s možností využití jako prodejna a skladovací prostory.

Nabídky na pronájem zašlete nebo předejte v zalepené obálce na správu LBD Praha 9, Zákostelní 667/3, Praha 9 s označením

 

„výběrové řízení NP SoKOLOVSKÁ 1165/266“

 

a to nejpozději do 7. 5. 2021, do 12 hodin.

V nabídce uveďte především účel, k jakému chcete prostor užívat, přiložte kopii živnostenského listu pro potřebnou činnost a nabídněte cenu za pronájem v Kč za 1 m2/rok, kterou jste schopni dodržet.

Zpřístupnění nebytového prostoru k prohlídce je možné dohodnout na níže uvedených kontaktech správy LBD Praha 9

Blanka Platzová – 777 594 428, blanka.platzova@lbdpraha9.cz

Rozhodnutí o výběru nájemce bude provedeno po otevření obálek na jednání představenstva a o výsledku budou všichni zúčastnění písemně informováni.< zpět