Výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu prostoru určeného k podnikání - Zákostelní 664/11


UKONČENO

VÝZVA

Nájem nebytového prostoru

Představenstvo LBD Praha 9 tímto vypisuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 101 v domě  Zákostelní 664/11, Praha 9 – Vysočany.

 

Jedná se o rekonstruovaný nebytový prostor o celkové výměře 42,21 m2, situovaný v suterénu objektu se vstupem z vnitrobloku.

Nebytový prostor je možné užívat v souladu s kolaudací provozovny. Uzavření smlouvy je možné od 1. 8. 2019.

 Nabídky na uzavření smlouvy zašlete nebo předejte v zalepené obálce na správu LBD Praha 9, Zákostelní 667/3, Praha 9 s označením

„výběrové řízení NP ZÁKOSTELNÍ 664/11  NEOTVÍRAT“

a to nejpozději do 29. 7. 2019 do 12 hod.

V nabídce uveďte především účel, k jakému chcete prostor užívat, přiložte kopii živnostenského listu pro potřebnou činnost a nabídněte cenu za pronájem v Kč za 1 m2/ rok, kterou jste schopni dodržet.

 

Zpřístupnění nebytového prostoru k prohlídce je možné dohodnout na níže uvedených kontaktech správy LBD Praha 9 (technické oddělení).

Rozhodnutí o výběru nájemce bude provedeno po otevření obálek na jednání představenstva a o výsledku budou všichni zúčastnění písemně informováni.< zpět