Shromáždění delegátů 2023

Shromáždění delegátů LBD Praha 9 se uskuteční ve středu, 24. 5. 2023 v sále hotelu "Pivovar".

 

Pozvánku včetně podkladů obdrží všichni delegáti v předstihu na své kontaktní adresy.

Zároveň budou podklady distribuovány i všem členům LBD Praha 9. Případné podněty, dotazy a náměty je možno zaslat na sprava@lbdpraha9.cz, případně poštou na adresu kanceláře správy LBD Praha 9, Zákostelní 667/3. 

Děkujeme za spolupráci.