Změna ceny za odkládání odpadu z nemovité věci

S platností od 1.1. 2022 dochází k úpravě místního poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. V této souvislosti byly všem uživatelům a vlastníkům upraveny zálohy s ohledem počet a velikost nádob, počet osob a frekvenci odvozu. 

 

https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/komunalni_odpad/mistni_poplatek_za_odkladani_komunalniho_2022.html