Změna dopravního režimu - POZOR!

Upozorňujeme na provedení změn dopravního režimu v ulicích Nemocniční, Prouzova, Špitálská, Zákostelní a Kolbenova

Z důvodu zamezení živelného projíždění vozidel z ulice Kolbenova do ulice Nemocniční směrem do ul. Freyova (pro zkrácení trasy mimo křižovatku na Náměstí OSN), dojde dne 12.2.2018 ke změně dopravního režimu v této oblasti, spočívající zejména v otočení jednosměrného provozu v ul. Nemocniční, v úseku mezi ul. Zákostelní a Kolbenova, kde bude umožněn pouze výjezd na ul. Kolbenovu. V návaznosti na tuto změnu dojde k otočení jednosměrného provozu i v ul. Špitálská (možnost odbočení z ul. Kolbenova) a v ul. Prouzova (zjednosměrnění celé ulice v obráceném směru jízdy, výjezd do ul. Kolbenova). Změny dopravních režimů jsou zobrazeny na přiloženém zákresu. Prosíme všechny o důsledné dodržování nového dopravního značení, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Změna dopravního režimu - POZOR! Změna dopravního režimu - POZOR!