Vyúčtování služeb 2022

 

Vyúčtování nákladů na služby za období roku 2022 bylo distribuováno všem uživatelům a vlastníkům bytů. Případné reklamace týkající se počtu osob, hodnot naměřených spotřeb podružných měřidel studené vody a pod. je možno uplatnit telefonicky nebo na e-mailové adrese:

blanka.platzova@lbdpraha9.cz

Reklamační lhůta je uvedena v předloženém protokolu o vyúčtování nákladů v textové části, tj, do 31. 5. 2023.

Přeplatky z vyúčtování budou rozesílány v průběhu června.

Nedoplatky z vyúčtování je nutné uhradit nejpozději do 31. 8. 2023.