Kontrola počtu osob pro vyúčtování služeb za rok 2020

Změnu počtu osob rozhodných pro vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu v roce 2020 je možno nahlásit nejpozději do pátku, 19. 2. 2021 telefonicky nebo na adresu blanka.platzova@lbdpraha9.cz. Nejedná se o trvale hlášené osoby, ale o počet osob, které skutečně užívaly byt a čerpaly poskytované služby.

Děkujeme za spolupráci.