Vyúčtování služeb za rok 2018

Vyúčtování služeb za rok 2018

Vážení uživatelé a vlastníci bytů ve správě LBD Praha 9,

v těchto dnech jsou vám doručovány protokoly z vyúčtování služeb za rok 2018 včetně informačního dopisu s termíny pro reklamace, výplatu přeplatků a úhradu nedoplatků. Žádáme všechny uživatele a vlastníky bytů, kteří v průběhu předchozího roku změnili kontaktní adresy, bankovní ústav nebo číslo bankovního spojení, aby nové údaje případně číslo účtu předali správě LBD Praha 9.

Děkujeme za spolupráci,

správa LBD Praha 9