Nebytový prostor U Vysočanského pivovaru 701/3 - výběrové řízeníPředstavenstvo LBD Praha 9 vypisuje výběrové řízení na uzavření smlouvy o nájmu prostoru určeného k podnikání   v domě U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 9 – Vysočany.

Nebytový prostor je situován na rohu ulic U Vysočanského pivovaru a Nemocniční v přízemí objektu se vstupem z ulice. Nebytový prostor byl  v roce 2014 kompletně rekonstruován z původní restaurace a užíván jako volnočasové a relaxační centrum. Prostor disponuje odděleným vstupem a přijímací místností, samostatnou kuchyňkou se zázemím, klasickým i invalidním sociálním zařízením se sprchou a třemi otevřenými místnostmi. 

Nabídky na pronájem zašlete nebo předejte v zalepené obálce do kanceláře správy LBD Praha 9, Zákostelní 667/3, Praha 9 s označením:

„Výběrové řízení NP U Vysočanského pivovaru 701/3 -  NEOTVÍRAT“ 

(nejpozději do 30. 10. 2017 do 17 hodin).

V nabídce uveďte především účel, k jakému chcete prostor užívat, přiložte kopii živnostenského listu pro potřebnou činnost a nabídněte cenu za pronájem v Kč za 1 m2/ rok, kterou jste schopni dodržet. Prohlídku nebytového prostoru je možné dohodnout na uvedených kontaktech správy LBD Praha 9. O výběru nájemce rozhodne představenstvo LBD Praha 9 a o výsledku budou všichni zúčastnění písemně informováni.